نسخه آزمایشی
Menu

جلسه كميته ساماندهي نيروي انساني

كميته ساماندهي نيروي انساني


برگزاري جلسه و مصوبات كميته

جلسه كميته ساماندهي نيروي انساني استانداري در ساعت 10:30  روز چهار شنبه با حضور اعضا در محل سالن جلسات حوزه معاونت و به رياست جناب آقاي مهندس رحيمي معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع آغاز گرديد. در اين جلسه پس از بحث و بررسي در خصوص ساختار و ساماندهي نيروي انساني شاغل در استانداري و فرمانداريهاي تابع تصميماتي اتخاذ گرديد كه از جمله مصوبات اين جلسه : مقرر گرديد ظرف مدت 2 ماه برنامه ساماندهي نيروي انساني با محوريت اداره كل اداري مالي و مديران مربوطه تهيه و در جسات بعدي كميته مطرح و بررسي شود. از ديگر مصوبات جلسه بررسي درخواست هاي واصله در خصوص انتقال و جابجايي نيرو بيان گرديد كه تصميمات لازم اتخاذ گرديد. جلسه فوق در ساعت 12 پايان يافت.