نسخه آزمایشی
Menu
اطلاعیه ها
با توجه به مکاتبات گذشته و تاکید دفتر توسعه منابع انسانی و تحول اداری نسبت به تکمیل اطلاعات کامندان استانداری و فرمانداری های تابعه در سامانه "کارمند ایران"...

آگهی مزایده عمومی(نوبت سوم)  استانداری کرمانشاه به استناد مجوزهای شماره 6155-108 مورخ 16/6/90 و صورتجلسه کمیسیون موضوع ماده 2 به شماره 910025 26/02/1391و910017مورخ...

اطلاعیه مهم در خصوص پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی فرمانداریهای شهرستانهای استان کرمانشاه(مورخ 26/3/91) به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله نخست...

برنامه زمانبدی  مصاحبه تخصصی آزمون استخدامی 26/3/91 استانداری   تاریخ رشته شغلی ساعت برگزاری سه شنبه     5/6/92 کارشناس...