نسخه آزمایشی
Menuاطلاعیه مهم در خصوص آزمون استخدامی فرمانداری ها (مورخ 26/3/91)

اطلاعیه مهم
در خصوص پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی فرمانداریهای شهرستانهای استان کرمانشاه
(مورخ 26/3/91)

به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله نخست آزمون استخدامی فرمانداری های شهرستانهای استان کرمانشاه مورخ 26/3/91 می رساند، با توجه به رشته شغلی مورد تقاضا ، طبق جدول زمانبندی زیر و با همراه داشتن اصل و کپی مدارک مربوطه به اداره امور اداری استانداری کرمانشاه مراجعه نمایند.
 ضمناً زمان برگزاری مصاحبه تخصصی متعاقباً اعلام خواهد شد.
مدارک مورد نیاز( اصل و کپی):
·        شناسنامه
·        کارت ملی
·        مدرک تحصیلی
·        کارت پایان خدمت یا معافیت
·        مدارک مربوط به ایثارگری
·        مدارک مربوط به بومی بودن

جدول زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان بر حسب رشته های شغلی مورد تقاضا
 
ردیف
نام رشته شغلی مورد تقاضا
تاریخ مراجعه
1
کارشناس امور کشوری و مدنی( امور سیاسی و انتظامی)
از تاریخ   8/2/92 لغایت تاریخ  9/2/92
2
کارشناس مطالعات اجتماعی(بانوان)
از تاریخ   8/2/92 لغایت تاریخ  9/2/92
3
کارشناس امور کشوری و مدنی( امور اجتماعی و شوراها)
از تاریخ 10/2/92 لغایت تاریخ 11/2/92
4
مسئول دفتر
از تاریخ 10/2/92 لغایت تاریخ 11/2/92
5
مهندس راه و ساختمان
از تاریخ 10/2/92 لغایت تاریخ 11/2/92
6
کارشناس امور کشوری و مدنی( امور شهری و روستایی)
از تاریخ 12/2/92 لغایت تاریخ 14/2/92
7
کارشناس برنامه ریزی
از تاریخ 12/2/92 لغایت تاریخ 14/2/92
8
برنامه نویس سیستم
از تاریخ 12/2/92 لغایت تاریخ 14/2/92