نسخه آزمایشی
Menuاطلاعیه مهم در مورد برنامه زمانبدی مصاحبه تخصصی آزمون استخدامی 26/3/91 استانداری

برنامه زمانبدی  مصاحبه تخصصی آزمون استخدامی 26/3/91 استانداری

 

تاریخ

رشته شغلی

ساعت برگزاری

سه شنبه     5/6/92

کارشناس امورسیاسی وانتظامی

8 صبح 

چهار شنبه  6/6/92

کارشناس امور شهری وروستایی

8 صبح

چهارشنبه  6/6/92

کارشناس اموراجتماعی وشوراها

2:30 بعد ازظهر

پنجشنبه    7/6/92

کارشناس مطالعات اجتماعی (امور بانوان ) 

8 صبح

پنجشنبه    7/6/92

کارشناس برنامه ریزی

8 صبح

پنجشنبه    7/6/92

کارشناس مهندس راه وساختمان

8 صبح

پنجشنبه    7/6/92

برنامه نویس سیستم

2:30 بعد ازظهر

پنجشنبه    7/6/92

مسئول دفتر

2:30 بعد ازظهر

 

** داوطلبان محترم می بایست نیم ساعت قبل از ساعت تعیین شده درمحل استانداری کرمانشاه حضور داشته باشند0

                                                             

** افرادی که دارای مقاله علمی تایید شده ( به استثنای مقالات دانشجویی )  می باشند می توانند در روز مصاحبه نسبت به ارائه آن اقدام نمایند0

 

**ارائه کارت ملی و شناسنامه در روز مصاحبه تخصصی الزامی می باشد.