نسخه آزمایشی
Menuورود اطلاعات احکام پرسنلی در سامانه کارمند ایران

 

با توجه به مکاتبات گذشته و تاکید دفتر توسعه منابع انسانی و تحول اداری نسبت به تکمیل اطلاعات کامندان استانداری و فرمانداری های تابعه در سامانه "کارمند ایران" ، از تمامی پرسنل محترم استانداری کرمانشاه و فرمانداری های تابعه خواهشمند است سریعا نسبت به ورود اطلاعات احکام پرسنلی خود در سامانه کارمند ایران به آدرسwww.karmandiran.ir اقدام نمایند.