نسخه آزمایشی
Menu

دوشنبه 20 ارديبهشت 1395

استعلام قیمت واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی مرتبط با امور فناوری اطلاعات استانداری کرمانشاه به بخش خصوصی

استانداری کرمانشاه در نظر دارد فعالیت های پشتیبانی و خدماتی IT را به شرکتی دارای صلاحیت و سابقه اجرائی کافی واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ 95/02/30 فرم استعلام را مطابق شرایط ذکر شده به انضمام  پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه محترم حراست نمایند.


ضمناً فرم استعلام و ... در لینک زیر قابل دریافت می باشد.