نسخه آزمایشی
Menu

دوشنبه 24 اسفند 1394

طراحی و پیاده سازی پرتال استانداری کرمانشاه

استانداری کرمانشاه در نظر دارد طراحی و پیاده سازی پرتال استانداری را به شرکتی دارای صلاحیت و سابقه اجرائی کافی واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ 95/01/23برای دریافت فرم استعلام به اداره کارپردازی مراجعه و طبق شرایط مندرج اقدام به پیشنهاد قیمت نمایند.نمونه فرم استعلام و شرایط عمومی و فنی در لینک زیر قابل رویت می باشد.