نسخه آزمایشی
Menu

يكشنبه 5 دي 1395

فراخوان نخست مزایده عمومی

استانداری کرمانشاه در نظر دارد اموال اسقاطی و خارج از رده را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا متقاضیان می‏توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و با ارائه درخواست کتبی برای اخذ اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/10/07 به واحد دبیرخانه واقع در بلوار شهید کشوری جنب ترمینال شهید کاویانی- استانداری کرمانشاه، طبقه همکف، انتهای ضلع غربی مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 08334249590