نسخه آزمایشی
Menu

پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395

فراخوان نخست مناقصه عمومی انجام خدمات درون شهری و برون شهری خودروهای سواری ( امور خدمات نقلیه)

فراخوان نخست مناقصه عمومی
 
 
استانداری کرمانشاه در نظر دارد " انجام خدمات درون شهری و برون شهری خودروهای سواری ( امور خدمات نقلیه) " را تا پایان سال جاری از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان می‏توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و با ارائه درخواست کتبی برای اخذ اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1395/3/06  به امورقراردادهای استانداری کرمانشاه واقع در بلوار شهید کشوری جنب ترمینال شهید کاویانی- استانداری کرمانشاه، طبقه سوم، ابتدای شاخه معاونت امور عمرانی، اتاق اول ؛ و یا اداره کل اداری و مالی (طبقه دوم) مراجعه نمایند.
 
 
اداره کل اداری و مالی استانداری کرمانشاه