نسخه آزمایشی
Menu
رسیدگی به درخواست های فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت جذب و پذیر امریه در فرمانداری ها و بخشداری های محروم کشور

صدور گواهی های کسر خدمت، اشتغال به خدمت و امورات مربوط به پایان خدمت مشمولین وظیفه شاغل در استانداری ها (فرمانداری ها و بخشداری ها)

برقراری حقوق ورثه بازنشستگان

پرداخت کمک هزینه ازدواج به بازنشستگان و فرندان آنها

احتساب سنوات خدمت کارکنان دستگاه های دولتی در شهرها و مناطق جنگی و عملیاتی به متقاضیان واجد شرایط