نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
مديركل مديريت بحران استان گفت: روابط عمومي ها نقش مهمي در تبيين و تشريح دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي و دولت دارند.

مهار و مدیریت آتش در فصل گرما فقط با مشارکت مردم امكان پذير است

استاندار كرمانشاه گفت: تهیه اسناد راهبردی برای مدیریت بحران می‌تواند بسیار راه گشا باشد

جلسه مقدماتي تهيه برنامه كاهش خطر و آمادگي و پاسخ به بحران استان روز سه شنبه و چهار شنبه مورخ 23 و 24 ارديبهشت در سالن جلسات اداره كل مديريت بحران راس...


نشست خبري مدير كل مديريت بحران استانداري شنبه تاريخ 98/4/22 در خصوص اقدامات صورت گرفته سيل 98 در سالن داره كل مديريت بحران تشكيل شد


استاندار كرمانشاه تاكيد كرد: بنیاد مسکن بايد وضعیت اسکان موقت مردم جوانرود را تا پانزده روز آینده ساماندهی کند