نسخه آزمایشی
Menu

استاندار كرمانشاه

استاندار كرمانشاه


نشست استاندار كرمانشاه با دكتر سيامك مقدم رييس دفتر اسكان بشر ملل متحد در ايران در خصوص تفاهم براي طرح بازتواني اجتماعي در مناطق زلزله زده استان كرمانشاه

 مهندس بازوند استاندار كرمانشاه : ركورد ثبت شده در امداد و نجات  زلزله آبان 96 سرپل ذهاب  يك ركورد بي سابقه بوده است به نحوي كه تا ساعت 11 صبح هيچ كس در زير آوار باقي نمانده بود كه با در نظر داشتن گستره حوزه تخريب عملكرد بسيار درخشان محسوب ميشود .يكي از اصلي ترين دلايل ثبت اين ركورد حضور به موقع برادران ارتشي و سپاهي حاضر در منطقه بود مردم ما كم كم در مقابله با زلزله رفتار هوشمندانه دست يافته اند

 

وي افزود برنامه اسكان بشر ملل ( هبيتات ) براي زندگي شهري بهتر تلاش ميكندرسالت هبيتات ترويج و ارتقاء توسعه اجتماعي و زيست محيطي اسكان بشر و دست يابي به هدف مسكن درخور براي عموم است

هبيتات ميكوشد كه با پيشگامي در فرايند شهري شدن و ترويج تغييرسياست ها روش ها و نگرش ها و مقابله با توسعه شهري رشد شهر ها و مناطق روستايي  را براي فرصتي در توسعه تبديل كند .