نسخه آزمایشی
Menu

براي تشريح دستاوردهاي نظام و دولت بيشتر تلاش كنيم

شوراي اطلاع رساني


مديركل مديريت بحران استان گفت: روابط عمومي ها نقش مهمي در تبيين و تشريح دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي و دولت دارند.

جليل بالايي در جلسه كميته زيربنايي و زيرساخت شوراي اطلاع رساني استان،  اظهار داشت: دولت برنامه ها، سياست ها و اقداماتي براي كشور در زمينه هاي مختلف انجام داده است كه اين اقدامات بايد به صورت خلاقانه و مبتكرانه براي مردم بازگو شود.

وي با بيان اينكه براي تشريح برنامه هاي دولت بايد راهبرد منسجم داشته باشيم،  تصريح كرد: ضروري است كه يك تقويم اطلاع رساني تا پايان شهريور ماه و همچنين يك تقويم اطلاع رساني ديگر تا پايان سال در بحث تشريح دستاوردهاي دولت در استان توسط اين كميته تدوين و تشريح شود.

جليل بالايي خواستار استفاده از تجارب ارزشمند دستگاه هاي موفق در بحث اطلاع رساني شد و گفت: همه موظف هستيم كه براي تشريح دستاوردهاي نظام و دولت در استان تلاش و كوشش داشته باشيم.