نسخه آزمایشی
Menu

دهمين جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران در سال 98 راس ساعت 17روز دوشنبه تاريخ 17تير ماه در خصوص آتش سوزي به رياست جناب اقاي مهندس سالاري معاون محترم امور عمراني استانداري در سالن جلسات تدبير استانداري تشكيل گرديد

شوراي هماهنگي مديريت بحران


دهمين جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران در سال 98 راس ساعت 17روز دوشنبه تاريخ 17تير ماه در خصوص آتش سوزي به رياست جناب اقاي مهندس سالاري معاون محترم امور عمراني استانداري در سالن جلسات تدبير استانداري تشكيل گرديد

دستگاه هاي قضايي با كساني كه عمدا جنگل ها را آتش مي زنند با قاطيعت برخور كند. گروه هاي مردم نهاد يك ظرفيت بزرك  براي مهار آتش سوزي جنگل ها هستند. اين مراتع  و جنگل ها  منابع ملي و ميراث طبيعي تك تك كرمانشاهي ها محسوب ميشود و سازمان آتش نشاني در خاموش كردن آتش ها نقش خوبي ايفا كردن كه جاي سپاس دارد. گروه هاي مردم نهاد يك ظرفيت بزرك در زمينه مهار آتش سوزي جنگل ها و مراتع  هستند . در آتش سوزي شهرستان دالاهو  ميزان مشاركت گروه هاي مردم بسيار زياد و مفيد بود