نسخه آزمایشی
Menuشرح وظایف و اهداف

ردیف
مراحل چهارگانه مدیریت بحران
وظایف مراحل چهارگانه
کارگروه های چهارده گانه مرتبط
مسئولیت کارگروه
1
گروه پیشگیری
1.        جلوگیری از وقوع حوادث
2.        مطالعه و اقدامات ضروروی جهت کاهش آثار زیانبار ناشی از حوادث
3.        ارزیابی سطح خطرپذیری جامعه
1.        کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه
راه و شهرسازی
2
گروه آمادگی
انجام اقدامات زیر جهت افزایش توانمندی جامعه در مراحل چهارگانه مدیریت بحران:
1.        جمع‌آوری اطلاعات
2.        برنامه‌ریزی، سازماندهی
3.        ایجاد ساختارهای مدیریتی
4.        آموزش
5.        تأمین منابع و امکانات
6.        تمرین و مانور
2.        کارگروه تشکلهای مردم نهاد
معاونت سیاسی و امنیتی
3.        کارگروه آموزش و اطلاع رسانی
صدا و سیمای
4.        کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی
جمعیت هلال احمر
3
گروه مقابله
انجام اقدامات لازم زیر بعد از وقوع بحران به منظور نجات جان و مال، تأمین رفاه نسبی و جلوگیری از گسترش خسارات شامل:
1.        اطلاع‌رسانی و هشدار
2.        جست و جو- نجات و امداد
3.        بهداشت و درمان - فوریتهای پزشکی
4.        تأمین امنیت
5.        ترابری و ارتباطات
6.        تدفین
7.        دفع پسماندها
8.        مهارآتش و کنترل مواد خطرناک
9.        سوخت‌رسانی
10.    برقراری شریانهای حیاتی(آب، برق، مخابرات، گاز، پل ها)
5.        کارگروه مخابرات و ارتباطات
شرکت مخابرات
6.        کارگروه بهداشت و درمان
علوم پزشکی
7.        کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی
جهاد کشاورزی
8.        کارگروه حمل و نقل، شریانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفان
راه و شهرسازی
9.        کارگروه امنیت و انتظامات
معاونت سیاسی و امنیتی
10.     کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب
آب منطقه ای
11.     کارگروه تامین سوخت و مواد نفتی
 
شرکت پخش فرآورده های نفتی
12.     کارگروه مخاطرات زیست محیطی
محیط زیست
4
گروه بازسازی و بازتوانی
مجموعه اقدامات پس از وقوع حادثه بمنظور بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده و همچنین بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی
13.     کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی
معاونت عمرانی
14.     کارگروه تامین مسکن
بنیاد مسکن