نسخه آزمایشی
Menu
طرح ها و برنامه ها
با استناد به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 25/10/86 سازمان مدیریت بحران کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی،...

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور فصل اول: کلیات ماده 1- در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار میروند: الف-...

بنام خداوند جان و خرد  شیوه نامه "مقابله" با بحران زمین لرزه   اعلام هشدار: (اعلام آنی به معاون عمرانی – مدیرکل مدیریت بحران-سازمان...

بسمه تعالی برنامه قدم به قدم مشارکت جویی و مشارکت پذیری تشکل های مردم نهاد در مدیریت بحران استان کرمانشاه الف) تمهیدات اولیه: 1)     تهیه بانک اطلاعاتی...