نسخه آزمایشی
Menuبرنامه قدم به قدم مشارکت جویی و مشارکت پذیری تشکل های مردم نهاد در مدیریت بحران

بسمه تعالی

برنامه قدم به قدم مشارکت جویی و مشارکت پذیری تشکل های مردم نهاد

در مدیریت بحران استان کرمانشاه

الف) تمهیدات اولیه:

1)     تهیه بانک اطلاعاتی عام: تهیه بانک اطلاعاتی از مشخصات تشکلهای مردم نهاد، تشکل های علمی- دانشجویی، دانش آموزی، بسیج ادارات و محلات، تشکلهای غیررسمی بومی- عشایری ، اتحادیه های صنفی با همکاری دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری، اداره کل بهزیستی استان، سازمان آموزش و پرورش، دانشگاه های رازی، علوم پزشکی، آزاد اسلامی و پیام نور استان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان، اداره کل امور عشایری استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

2)     برگزاری نشست هماهنگی: به استناد بند 5 ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، دفتر امور اجتماعی و شوراهای مسئول برگزاری جلسات کارگروه «تشکل های مردم نهاد» می باشد با پیشنهاد اداره کل مدیریت بحران استان موضوع در دستور کار جلسه کارگروه موصوف قرار می گیرد.

3)     تهیه بانک اطلاعاتی خاص: با مشارکت فعال اعضای کارگروه تشکل های مردم نهاد مدیریت بحران استان، فهرست تشکلهای خاص مرتبط با موضوعات بحران های مبتلابه (31 بحران مبتلا به کشوری) استخراج و اسامی نهایی آنها جهت فراخوان در اختیار جلسه قرار می گیرد.

ب) فراخوان و برگزاری همایش توجیحی:

بمنظور توجیح بدوی تشکل های شناسایی شده ضرورت دارد همایشی توجیحی در راستای نقش و جایگاه تشکل های مردم نهاد در مدیریت بحران برگزار گردد. اقدامات لازم: الف) تهیه و هماهنگی محل برگزاری و سایر موضوعات ب) ارسال دعوتنامه برای تشکل های مورد نظر  ج) هماهنگ کردن سخنرانان و جزئیات برنامه

ج) سازماندهی و تشکیلات:

کارگروه تشکل های مردم نهاد، کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی  و همچنین کارگروه مخاطرات زیست محیطی با تشکیل جلسات مشترک ضمن بررسی بانک های اطلاعاتی تشکل های مردم نهاد، براساس ماهیت کارکرد و وظایف هر یک از آنها، دسته بندی نموده و براساس نیاز هر یک از مراحل چهارگانه مدیریت بحران جهت گذراندن دوره های آموزشی مربوطه به دستگاههای متولی معرفی گردند.

ج) آموزش مبانی و نقش همکاری های مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران:

دوره های ضروری و دستگاههای متولی امر آموزش:

الف) اداره کل مدیریت بحران: اصول و مبانی مدیریت بحران

ب) جمعیت هلال احمر: امداد و نجات

ج)مدیریت فوریت های پزشکی:  روشهای تریاژ و احیاء مصدومین

د) سازمان آتش نشانی: اطفاء حریق و روشهای آن

ه) شرکت گاز: روش های مقابله با بحران نشت گاز و جلوگیری از گسترش آن

و) ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی: روشهای ارتقاء فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست، احیاء و بازسازی مناطق تخریب شده محیط زیست

د) برگزاری تمرین و  مانورهای مرتبط:

به منظور ارزیابی میزان آموزش های طی شده و سطح آمادگی، دستگاههای متولی اعم از جمعیت هلال احمر، فوریت های پزشکی، آتش نشانی، محیط زیست و شرکت گاز اقدام به برگزاری مانور های "تمام عیار" یا "تخصصی سازمانی" می نمایند