نسخه آزمایشی
Menuشیوه نامه مرحله مقابله با بحران زمین لرزه

 

بنام خداوند جان و خرد
 

شیوه نامه "مقابله" با بحران زمین لرزه 

  1. اعلام هشدار: (اعلام آنی به معاون عمرانی مدیرکل مدیریت بحران-سازمان مدیریت بحران کشور- درصورت لزوم عموم مردم)
  2. فراخوان: (فراخوان آنی به روسای کارگروه های چهارده گانه شورای هماهنگی مدیریت بحران جهت تشکیل گروه های تخصصی اعم از : 1-هلال احمر کارگروه امداد و نجات2-صدا و سیما کارگروه اطلاع رسانی3- علوم پزشکی کارگروه بهداشت و درمان4- معاونت سیاسی و امنیتی کارگروه امنیت و انتظامات5- راه و شهرسازی کارگروه حمل و نقل و شریان های حیاتی6- شرکت مخابرات کارگروه مخابرات و ارتباطات7- معاونت سیاسی و امنیتی کارگروه تشکل های مردم نهاد 8- شرکت آب منطقه ای کارگروه سیل و مخاطرات دریایی-آب-برق و فاضلاب9- راه و شهرسازی کارگروه مخاطرات زلزله 10- شرکت پخش فرآورده های نفتی کارگروه تأمین سوخت و مواد نفتی 11- محیط زیست کارگروه مخاطرات زیست محیطی 12- جهاد کشاورزی کارگروه خشکسالی-سرمازدگی و مخاطرات کشورزی 13- معاونت امور عمرانی کارگروه بیمه و بازسازی و بازتوانی 14- راه و شهرسازی کارگروه تأمین مسکن)
  3. برآورد اولیه خسارت و ارزیابی بحران: (از طریق اعلام تقریبی روسای کارگروه های تخصصی خاضر در ستاد)
  4. امنیت و انتظامات: پوشش چتر امنیتی اماکن عمومی مودم و اماکن دولتی محل وقوع بحران
  5. جستجو و نجات: (آغاز عملیات سریع و وسیع جستجو و نجات با مسئولیت هلال احمر و شرکت: علوم پزشکی- آتش نشانی- بسیج و ارتش-تشکل های مردم نهاد-راه و شهرسازی)
  6. تغذیه: (ارسال آب و مواد غذایی با توجه به ارزیابی اولیه و پیشبینی انبار در محل وقوع بحران)
  7. اسکان اضطراری: (تعیین نقاط مناسب-ارزیابی تعداد خانوارهای هر منطقه-برقراری چادرهای تعداد چادرهای لازم توسط کارگروه امداد و نجات)
  8. بهداشت و درمان: (بررسی و کنترل وضعیت بهداشتی محل وقوع بحران به منظور کنترل و پیشگیری از وقوع فجایع بهداشتی)
  9. برقراری شریان های حیاتی: (جاده های و پل ها – برق – آب – تلفن – گاز توسط کارگروه های مربوطه)
  10. مدیریت اجساد: (اعزام روحانیون آموزش دیده جهت کفن کردن و نماز اجساد- تهیه قبور مناسب با توجه به تعداد کشته شدگان – همچنین توجه لازم به اجساد حیوانات و جانوران تلف شده)

*******

تذکر جدی: به منظور فرماندهی واحد در منطقه وقوع بحران استاندار محترم باید در محل ستاد حاضر باشد و از حضور در منطقه بحران در ساعات اولیه خودداری کند. معاون امور عمرانی و یا مدیرکل مدیریت بحران مسئولیت عملیات در منطقه را عهدار شده و بطور مستمر به ستاد بحران اطلاع رسانی خواهد کرد.

 

استانداری کرمانشاه

اداره کل مدیریت بحران استان