نسخه آزمایشی
Menu

عکس خبر

اولین نشست کارگروه خدمات شهری و پشتیبانی

اولین نشست کارگروه خدمات شهری و پشتیانی به ریاست سردار ریحانی و با حضور علیرضا حیدری، مدیرکل پدافندغیرعامل استان در محل سپاه نبی اکرم(ص) برگزار شد.تا انتخابات