نسخه آزمایشی
Menuبازدید مدیرکل پدافندغیر عامل از وضعیت فن آوری اطلاعات فرودگاه کرمانشاه

غلامرضا مرتضوی مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری کرمانشاه، طی بازدیدی به همراه دکتر بهنیا مدیرکل فن آوری اطلاعات استان، از آخرین وضعیت پدافند سایبری فرودگاه بین المللی این استان آگاه گردید.

در این بازدید که سبوحی، ریاست بازرسی، نظارت مدیریتی و  پاسخگویی به شکایات وزارتخانه فن آوری اطلاعات نیز حضور داشتند، کلیه تاسیسات و تجهیزات سیستمی و الکترونیک فرودگاه مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان نیز از باند جدید در حال احداث فرودگاه نیز بازدیدی به عمل آمد و توضیحاتی توسط مدیرکل فرودگاه به حاضرین ارائه گردید.