نسخه آزمایشی
Menuبازدید مدیرکل پدافند غیر عامل کرمانشاه از پروژه قطار شهری

با توجه به اهميت پروژه در دست اجراي قطار شهري، بازدیدی توسط غلامرضا مرتضوی مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری کرمانشاه از محل پروژه مذكور  بعمل آمد، در اين بازديد با اشاره بر ضرورت ايمن سازي، مصون سازي، مقاوم سازي و بهره برداري چند منظوره از ايستگاه ها تأكيد شد. عملياتي نمودن الزامات پدافند غير عامل در اجراي پروژه از ديگر نكاتي بود كه مورد تأكيد قرار گرفت. در پایان مسئولين سازمان قطار شهري شهرداري و مجري قطعه دوم پروژه(شركت جهاد نصر) توضيحاتي ارائه نمودند.