نسخه آزمایشی
Menuبازدید مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری از سایت سایبری اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه


بازدید از سایت سایبری اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه در تاریخ 24/7/97 توسط جناب آقای حیدری مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری کرمانشاه و جناب آقای دکتر بهنیا مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه و جمعی از کارشناسان

به منظور بررسی وضعیت سایبری و امنیت شبکه ای اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه ، بازدیدی از سایت سایبری اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه در تاریخ 97/7/24 توسط جناب آقای حیدری مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری کرمانشاه و جناب آقای دکتر بهنیا مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه و جمعی از کارشناسان به عمل آمد . در این بازدید ابتدا جناب آقای مهندی کولانی مدیرکل منابع طبیعی استان ضمن خیر مقدم به مهمانان ، گزارشی از وضعیت حوزه سایبری و اقدامات انجام شده در سال 96 آن اداره کل و برنامه های سال 97 ارائه نمودند، سپس آقای حیدری ضمن یادآوری اهمیت  فضای مجازی، حفاظت و صیانت از دارایی ها و نیروی انسانی در این حوزه ، برنامه ها و اهداف اداره کل پدافند غیر عامل استان را در راستای تقویت دستگاه های اجرایی استان تشریح و پس از آن آقای دکتر بهنیا ضمن تاکید بر اهمیت فضای مجازی ، گزارشی از اقدامات  و برنامه های پیش رو در این حوزه را که توسط اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان انجام گرفته اعلام نمودند .