نسخه آزمایشی
Menuبازدید و بررسی تاسیسات و تجهیزات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

غلامرضا مرتضوی، مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری کرمانشاه به منظور بررسی  تاسیسات، تجهیزات، امکانات و همچنین پایش فضای شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، از این شرکت بازدید نمود. در این بازدید مواردی همچون اخذ مجوز و ملاحظات پدافند غیر عامل برای احداث فاز دوم پروژه شرکت، حفظ و حراست نیروی انسانی، احداث برجک های 9 الی 12 متری برای اشرافیت بهتر به محیط، دوربین های مدار بسته، دفاع سایبری، بررسی میزان شعاع انتشار آلودگی شیمیایی در صورت بحران و مواردی از این دست مورد بررسی قرار گرفت.

متعاقب این بازدید نشستی با حضور مدیران و کارشناسان شرکت انجام شده و گزارشی از اقدامات گذشته شرکت در حوزه پدافند غیر عامل ارائه گردید. تا انتخابات