نسخه آزمایشی
Menuبرگزاری دومین جلسه کارگروه صنعت، معدن وتجارت با حضور معاون مدیرکل پدافندغیر عامل

دومین جلسه کارگروه صنعت، معدن وتجارت با حضور زارعی، معاون مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری کرمانشاه و اعضاء کارگروه مذکور برگزار گردید.

در این نشست مواردی همچون دوگانه سوز شدن خبازی ها، اعلام برنامه های هفته پدافند، برنامه ریزی جهت بازدید از سیلوهای استان و مواردی از این قبیل بررسی شد.

زارعی توجه با اشاره به شرح وظایف کارگروه صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: همواره تدوین دستورالعمل های موردنیازبرای تامین نیازمندی های ضروری مردم از اهداف پدافند غیر عامل بود و باید به آن عمل شود تا در زمان بحران سردرگم نباشیم.