نسخه آزمایشی
Menu

عکس خبر

برگزاری مانور امداد و نجات در هنرستان دخترانه مطهره کرمانشاه


مانور امداد و نجات با محوریت " وقوع زمین لرزه در مدارس " با حضور علیرضا حیدری ، مدیرکل پدافندغیرعامل استان برگزار شد .

 

 تا انتخابات