نسخه آزمایشی
Menuجلسه کارگروه فرهنگی پدافندغیرعامل به ریاست مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه برگزار شد.

اولین جلسه کارگروه فرهنگی آموزشی پدافندغیرعامل در سال 98 به ریاست یزدانپناه مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه و با حضور زارعی معاون مدیرکل پدافند غیر عامل و همچنین اعضاء کارگروه برگزار شد.

در این جلسه زارعی نقش صدا و سیما را در فرهنگ سازی بسیار پررنگ توصیف کرده و اظهار داشت: تاثیرگذاری رسانه در فرهنگ سازی بسیار قابل توجه است. وی افزود: پدافندغیر عامل اگر از طریق کلیپ های کوتاه، انیمیشن و تیزرهای کوتاه به تصویر و حتی صدا کشیده شود، به سرعت به مردم شناسانده خواهد شد. تا انتخابات