نسخه آزمایشی
Menuحضور مرتضوی در جلسه شورای پدافند غیر عامل شهرستان کنگاور

غلامرضا مرتضوی مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری در جلسه شورای پدافندغیرعامل شهرستان کنگاور اظهار داشت: آموزش و فرهنگ سازی از اصول اولیه پدافندغیرعامل  و عاملی در جهت افزایش امنیت و آرامش مردم است لذا به موازات توسعه و پیشرفت های حاصله موضوع پدافندغیرعامل به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده است و آگاهی در مورد آن یک ضرورت است.

وی در ادامه بر درک هوشمندانه  و پیش دستانه در رابطه با تهدیدات، افزایش بهره وری کارگروه های تخصصی، ارتقای دانش و مهارت اعضاء، تصمیمات اثربخش در اجرای ماموریت ها و تحقق برنامه ها و صیانت و تقویت دولت در مواجه با اقدامات تضعیف کننده، الگوی طرح پاسخ اضطراری به حوادث، تداوم  کارکرد زیر ساخت ها از قبیل ایمن سازی و رفع مشکلات تاکید داشتند.تا انتخابات