نسخه آزمایشی
Menuدیدار مدیرکل پدافندغیرعامل و مدیرکل ارتباطات زیرساخت کرمانشاه

در این نشست  مدیرکل پدافند غیر عامل کرمانشاه صیانت  و حفاظت از زیرساخت های استان را به عنوان یکی از ارکان و وظایف مهم پدافند غیر عامل دانسته و بیان داشت : پدافند غیر عامل در واقع نوعی دفاع از مردم و زیرساخت‌ها است که در آن از تجهیزات نظامی استفاده نمی‌شود. در پدافند غیر عامل به دنبال حفاظت و مراقبت از زیرساخت‌ها هستیم که در صورت تهدید بتوانند به کارکرد خود عمل کنند. 

مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری کرمانشاه، حفاظت و صیانت از مردم و تامین نیاز‌های ضروری آن‌ها را یکی دیگر از کارکرد‌های پدافند غیر عامل دانست و گفت: زیرساخت‌ها، مردم و مدیریت مردم در شرایط مختلف از کارکرد‌های پدافند غیر عامل در کل کشور‌ها است.

وی تصریح کرد: عمدتا فعالیت‌های پدافند غیر عامل در زمان صلح باید انجام شود تا نتایج آن در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد، زیرا در مواقع بحران زمان برای کار‌ها و اقدامات اساسی و زیر بنایی وجود ندارد.

#پدافند_غیر_عامل