نسخه آزمایشی
Menuدیدار مدیر کل پدافند غیر عامل و شهردار کرمانشاه

در ادامه نشست های مدیرکل پدافندغیر عامل استانداری و مدیران ادارات، نشستی صمیمی با شهردار کرمانشاه در محل دفتر ایشان برگزار گردید.

در این نشست جزئیات طرح جامع پدافندغیر عامل شهر کرمانشاه بررسی شد و مقرر گردید شهردار محترم بازدیدی از پرژه داشته باشند. مرتضوی مدیرکل پدافند غیر عامل استان با اشاره به مستحکم کردن زیرساخت های شهری اظهار داشت: وقتی که زیرساخت شهر قوی باشد، بستر مناسب برای تحقق اهداف پدافند غیر عامل مهیا خواهد شد.

طلوعی ، شهردار کرمانشاه نیز با تایید این موضوع، بر برگزاری منظم جلسات پدافندغیر عامل شهرداری و بررسی طرح جامع پدافند غیر عامل شهر کرمانشاه و فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز تاکید داشت.تا انتخابات