نسخه آزمایشی
Menuرزمایش بزرگ تخصصی آنفلوانزاری فوق حاد پرندگان با رویکرد پدافند زیستی

در ششمین روز از هفته پدافند غیر عامل رزمایشی با رویکرد پدافند زیستی و مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و مبتنی بر تهدید زیستی این بیماری خطرناک و مشترک بین انسان و طیور در موقعیت جغرافیایی روستای خوشینان علیا تابعه بخش مرکزی کرمانشاه با هدف ارزیابی میزان هماهنگی و مشارکت تیمی اعضای کارگروه پدافند غیر عامل جهادکشاورزی و با محوریت اداره کل دامپزشکی و مشارکت دستگاه های عضو کارگروه و تحت نظارت کامل اداره کل پدافند غیر عامل استانداری کرمانشاه مبتنی بر تهدید فرضی یاد شده برگزار گردید.

گفتنی است اهداف از پیش تعیین شده در خصوص این رزمایش با ممیزی به عمل آمده به طور نسبی تحقق یافته و صحنه همکاری و انسجام همه اعضاء به منظور بهره برداری آموزشی از سوی گروهی مستند ساز تصویربرداری شده و در آینده ای نزدیک دردسترس عموم و مراکز تخصصی قرار خواهد گرفت.