نسخه آزمایشی
Menuرزمایش پدافند غیر عامل در پتروشیمی بیستون


رزمایش پدافند غیر عامل در خصوص مقابله با نشت اسید HF و امداد و نجات از ارتفاع در پتروشیمی بیستون کرمانشاه برگزار گردید .

حیدری مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری در این رزمایش که با همکاری بسیج ادارات و کارخانجات و مدیریت محترم شرکت پتروشیمی برگزار گردید گفت : 

هدف از اجرای این رزمایش ارتقاء سطح عملیاتی کارکنان و هماهنگی و انسجام بین تیم های عمل کننده و همچنین ارزیابی تجهیزات و شناسایی نقاط ضعف و قوت کارکنان و واحد های عمل کننده می باشد لذا تمرین و ممارست کارکنان و تیم های عمل کننده نقش بسیار مهمی در کنترل حوادث و اتفاقات و کاهش خسارت به واحد مربوطه دارد .