نسخه آزمایشی
Menu

زارعی در نشست شورای پدافند کارگروه راه و شهرسازی استان:

شناسایی محل های اسکان اضطراری، سبب تسهیل مدیریت بحران خواهد شد.

این جلسه به ریاست مهندس آهکی، سرپرست حوزه ساخت و توسعه راه ها اداره کل راه و شهرسازی استان و با حضور مهندس زارعی، معاون مدیرکل پدافند غیرعامل استان و اعضاء کارگروه برگزار شد.

در ابتدای این نشست گزارشی از روند فعالیت های کارگروه در حوزه پدافند غیرعامل، در ماه های اخیر ارائه گردید.

زارعی، معاون پدافندغیرعامل استان نقش کارگروه راه و شهرسازی را مهم توصیف کرده و اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی کارگروه راه و شهرسازی که در تعریف کلی پدافند غیرعامل نیز به آن اشاره شده است، تسهیل سازی مدیریت بحران می باشد.

وی افزود: شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی مراکز و تاسیسات مهم در حوزه راه و شهرسازی و همچنین، شناسایی محل های اسکان اضطراری در سطح استان باعث می شود تا در زمان بروز بحران، مسئولین ما سر در گم نبوده و با تمام قوا بحران را مدیریت کنند.