نسخه آزمایشی
Menu

علیرضا حیدری در نشست بررسی طرح جامع شهری پدافندغیر عامل:

طرح جامع شهری گام بزرگی برای تحقق اهداف پدافندغیرعامل است .

در این نشست که با حضور مدیرکل پدافندغیرعامل کرمانشاه و مهندس پوربرات (معاون فنی نظامات و معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافندکالبدی) و همچنین مجریان طرح و اعضای کارگروه های شورای پدافندغیرعامل استان برگزار گردید، طرح جامع شهری پدافندغیرعامل مورد بررسی قرار گرفت.

حیدری مدیرکل پدافندغیرعامل استان اظهار داشت: طرح جامع شهری یک طرح کاربردی و سند بالادستی مصونیت سازی زیرساخت های موجود در شهر و مورد بهره برداری در طرح های توسعه و عمران می باشد که در این طرح پیشنهادات و برنامه های لازم در خصوص حفظ جان مردم، اسکان اضطراری، شناسایی تهدیدها و نقاط آسیب پذیر ارائه می شود .

وی در مورد طرح جامع استان نیز افزود: مطالعات این طرح نیز در فاز اول به پایان رسیده و در مرحله بررسی های نهایی می باشد .