نسخه آزمایشی
Menu

علیرضا حیدری در نشست شورای پدافندغیرعامل شهرستان صحنه:

مهم ترین وظیفه پدافندغیرعامل، ارائه خدمات ضروری به مردم است.

 

دومین جلسه شورای پدافند شهرستان صحنه به ریاست نورالدین فرزادی پور، فرماندار و با حضور مدیرکل پدافندغیرعامل استان برگزار شد.

علیرضا حیدری مدیرکل پدافندغیرعامل، در این جلسه اظهار داشت: دفاع و امنیت مقوله ای است که همواره مورد نیاز بشر بوده و جزء مطالبات اساسی مردم می باشد.

وی  در این رابطه افزود: پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیرمسلحانه محسوب می گردد که اگر به آن پرداخته شود، در زمینه دفاعی و ایجاد امنیت نقش موثری را ایفا می کند.

 

ایشان نخستین کارکرد پدافندغیرعامل را ارائه خدمات ضروری و حفظ جان و مال مردم بیان کرد و گفت: فراگیری دانش پدافندغیرعامل برای مدیران دستگاه های اجرایی ضروری به نظر می رسد، چرا که پدافند غیر عامل مجموعه ای از اقدامات یا دانش در اختیار مدیران قرار می دهد تا با استفاده از آن آسیب پذیری های حوزه کاری خود را کاهش دهند.تا انتخابات