نسخه آزمایشی
Menu

عکس خبر

نشست تبادل نظر مدیرکل پدافندغیرعامل استان و دبیران کارگروه های تخصصی پدافندغیرعامل

در این جلسه مدیرکل پدافندغیرعامل استان و دبیران کارگروه های تخصصی پدافندغیر عامل در محل سالن جلسات دفتر سیاسی،امنیتی و اجتماعی به بحث و تبادل نظر درباره مسائل پیرامون پدافندغیرعامل پرداختند.