نسخه آزمایشی
Menuنشست مدیرکل پدافندغیر عامل و مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه

در راستای همکاری و تعامل دو جانبه نشستی با حضور مرتضوی مدیرکل پدافندغیر عامل و امیری مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه برگزار گردید.

در این نشست غلامرضا مرتضوی اظهار داشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد پدافند غیر عامل، توقعات از صدا و سیما و رسانه ها بیش از پیش است.

وی افزود: امید داریم با برنامه ریزی های مدون و تعاملات دوجانبه سازنده، بتوانیم قدم های محکمی در راه تحقق سخنان مقام معظم رهبری و پیشبرد اهداف پدافند غیر عامل برداریم.

امیری مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه نیز وظیفه پدافند غیر عامل را در موقعیت فعلی حساس خوانده و بیان داشت: با توجه به مرزی بودن استان کرمانشاه، باید با جدیت بیشتری پدافند غیر عامل را ارج نهیم.