نسخه آزمایشی
Menuنشست هم اندیشی اداره کل پدافندغیرعامل استانداری و اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه

نشست هم اندیشی مدیران ادارات پدافندغیرعامل و ارتباطات استان کرمانشاه پیرامون مسائل و تهدیدات سایبری روز گذشته در محل دفتر دکتر بهنیا مدیر اداره ارتباطات برگزار گردید.

در این نشست مرتضوی، سرپرست جدید اداره کل پدافندغیر عامل استانداری، ضمن ابراز خرسندی و تشکر از مجموعه اداره ارتباطات و فن آوری اطلاعات اظهار داشت: عملکرد خوب اداره ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان کرمانشاه در حوادث دو سال اخیر، نشان داد که اگر تدابیر خوب و به موقع اندیشیده شوند، می توان از بحران ها به سهولت عبور کرد.