نسخه آزمایشی
Menuچهارمین جلسه شورای پدافندغیرعامل شهرستان کنگاور

این جلسه به ریاست دکتر خزایی فرماندارشهرستان کنگاور، و با حضور علیرضا حیدری مدیرکل پدافند غیر عامل استان برگزار گردید.

حیدری در ابتدای این جلسه ضمن تبریک حماسه نهم دی ماه از این روز بعنوان "روز بصیرت و نماد وحدت و دشمن شناسی ملت ایران" یاد کرد.

مدیرکل پدافند غیر عامل استان اظهار داشت: پدافند غیر عامل در کشورهای توسعه یافته از دیرباز کار خود را آغاز کرده و دارای اهمیت خاصی می باشد.

 وی از کشور سوئیس بعنوان یکی از کشورهای پیشرو در پدافند غیر عامل یاد کرد و افزود: این کشور با وجود سیاست بی طرفی در طول دو جنگ جهانی، اقدامات بسیار خوبی در زمینه پدافندغیرعامل انجام داده و آن را به صورت کاملا جدی اجرایی می نماید.

وی ادامه داد: پدافند غیر عامل نیاز به فرهنگ سازی دارد. لذا باید پدافند غیر عامل را در زندگی مردم جاری و ساری کنیم

حیدری خاطر نشان کرد: امروزه تهدیدات متنوع و دارای پیچیدگی های خاصی هستند که ممکن است در زمینه های زیستی، اقتصادی، سایبری، کالبدی، شیمیایی و ... جوامع را هدف قرار دهند.

عليرضا حیدری در ادامه توضيحات تخصصی خود با ابراز خرسندی از وضعیت پدافندغیرعامل کشور تاکید کرد: خوشبختانه وضعیت فعالیت پدافندغیرعامل کشور خوب و قابل تقدیر ارزیابی می شود و در معاونت های مختلف این سازمان کار به شکل تخصصی پیگیری می شود که تکمیل کننده این موضوع، حضور و مشارکت مردم غیور ایران اسلامی است.