نسخه آزمایشی
Menuتعریف پدافند غیر عامل

پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش  بازدارندگی ، کاهش آسیب‌پذیری ، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیرت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد .