نسخه آزمایشی
Menu

مدیرکل پدافندغیرعامل

غلامرضا مرتضوی

 تحصیلات

  • فوق لیسانس حقوق عمومی

  سوابق

  • معاون مدیرکل اداری و مالی استانداری کرمانشاه
  • سرپرست فرمانداری شهرستان سنقر و کلیایی
  • معاون فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی
  • معاون فرماندار شهرستان روانسر
  • رئیس اداره امور اداری استانداری کرمانشاه
  • بخشدار هرسین