نسخه آزمایشی
Menuادارات باید به برنامه محوری و پاسخگویی اعتقاد داشته باشند

:small_orange_diamond:مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تحول اداری استانداری کرمانشاه گفت: تنها راه رهایی ادارات و سازمان ها از روزمرگی و بی تحرکی باورداشتن به دولت الکترونیک، برنامه محوری و اعتقاد به پاسخگویی است.

:white_small_square:فریبرز نجفی مهر در گفتگو با ایرنا افزود: افزایش بهره وری و روانسازی ارائه خدمات به مردم، با حاکم شدن یک تفکرِ تحول آفرین و تعاملی بر سیستم اداری ممکن خواهد بود و نمی توان انتظار داشت سیستمی بی برنامه با شلختگی بتواند حوزه ای را متحول ساخته و خدماتی شفاف را به مردم ارائه دهد.

:white_small_square:وی اظهار کرد: متاسفانه در استان ما هنوز برخی ادارات از ارائه برنامه ای مدون، قابل اندازه گیری و زمانبندی شده به مردم خودداری می نمایند و افکار عمومی اطلاعی از میزان انطباق دستاوردها با اهداف طراحی شده یِ آنان ندارد به همین دلیل است که معمولا قضاوت درباره عملکرد مدیران، ناممکن بوده و همین موضوع، مجادله و مباحثه های رسانه ای بسیاری را موجب می شود.

:white_small_square:وی ادامه داد: این در حالیست که در یک نظام اداری پاسخگو، مدیران مکلفند از همان ابتدای سال در پورتال سازمانی و از طریق رسانه ها به مردم اعلام نمایند که قصد دارند در طول سال چه کارهایی را انجام داده و چه خدماتی را به مخاطبین خود ارائه دهند.

:white_small_square:نجفی مهر، همچنین با بیان اهمیت استقرار دولت الکترونیک در نظام اداری اظهار داشت: تا زمانی که ارائه خدمات بر بستر دولت الکترونیک به مردم صورت نپذیرد و شفافیت در فرآیندها به گونه ای نباشد که تمام فعل و انفعالات دستگاه ها قابل رصد و واکاوی باشد، مشخص است که نه تحولی رخ خواهد داد و نه مراجعات حضوری مردم به دستگاه ها کاهش می یابد و نه شرایط برای عده معدودی که با سوءاستفاده از وضعیت ناشفاف کنونی بدنبال رانت بوده و با حیثیت سایر مدیران و کارکنان خدوم و پاکدست بازی می نمایند، ناامن می شود.

:white_small_square:مدیرکل برنامه ریزی و تحول اداری استانداری کرمانشاه در پایان اظهار امیدواری کرد که همه مدیران استان با هم افزایی و هم راستایی بتوانند کلیدواژه هایی همچون نوآوری و توسعه هدفمند را در تدوینِ تمام فعالیت های خود ملاک عمل و مورد توجه قرار دهند و با پرهیز از نگاه کاریکاتورگونه به «تحول» ، هر تلاشی را با برنامه ای جامع، پژوهش محور و قابل داوری پیش ببرند.