نسخه آزمایشی
Menu

افتتاح نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان کرمانشاه

افتتاح نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان کرمانشاه


نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان کرمانشاه در هفته پژوهش افتتاح شد.

در هفته پژوهش نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان کرمانشاه در پارک علم و فناوری استان با حضور دکتر کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری افتتاح شد.