نسخه آزمایشی
Menuبرگزاري دوره حقوق شهروندي

دوره آموزشي حقوق شهروندي و ترويج قانون گرايي با حضور جناب آقاي دكتر ستار عزيزي استاد برجسته حقوق و قائم مقام دبير كنگره علمي حقوق شهروندي  كاركنان استانداري در روز پنج شنبه در سالن شهداي دولت با حضور 200 نفر از كاركنان استانداري و فرمانداري ها برگزار گرديد