نسخه آزمایشی
Menuبرگزاري ششمین جلسه کارگروه توسعه مدیریت استانداری (1)

برگزاری ششمین جلسه کارگروه توسعه مدیریت استانداری به ریاست آقای دکتر کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری .

این جلسه که با حضور مهندس نجفی مهر مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری، مهندس خدادادی مدیرکل امور اداری و مالی استانداری، دکتر عزیزی معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تنی چند از کارشناسان در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع در روز شنبه 16 آذر ماه 1398 راس ساعت 13 بعد ازظهر تشکیل گردید ، پیش از سخنان ریاست جلسه، نجفی مهر مدیر کل دفتربرنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری دستور کار جلسه را به شرح ذیل  قرائت نمودند :

-        گزارش اداری و مالی در خصوص املاک و اراضی استانداری

-        بحث و بررسی پیرامون تشکیل شورای مشورتی

-        بحث پیرامون فوق العاده جنگی منطقه دالاهو

در پایان و پس از جمعبندی مطالب توسط دکتر کریمی و تاکید ایشان، مصوبات متعددی به تصویب اعضای جلسه رسید .