نسخه آزمایشی
Menuبرگزاري ششمین جلسه کارگروه توسعه مدیریت استانداری

ششمین جلسه کارگروه توسعه مدیریت استانداری به ریاست آقای دکتر حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری .

در این جلسه که روز چهارشنبه اول اسفندماه 97 تشکیل گردید ، پیش از سخنان ریاست جلسه، نجفی مهر مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تحول اداری با ارائه گزارشی کوتاه از اقدامات صورت گرفته در راستای ارزیابی عملکرد استانداری در سال 97 ، دستور کار جلسه را تحلیل عملکرد استانداری در سال 96 و گزارش دفتر بازرسی در این رابطه عنوان نمود.

سپس حجت الاسلام عزیزی ، نحوه عملکرد دفاتر مختلف استانداری را در حوزه شاخص های عمومی و امتیازات مکتسبه توسط آنان را از طریق پاورپوینت به اعضای جلسه ارائه داد.

در پایان و پس از جمعبندی مطالب توسط دکتر حاتمی و تاکید ایشان به اهتمام همه دفاتر برای ارتقای وضعیت استانداری ، مصوبات متعددی به تصویب اعضای جلسه رسید .