نسخه آزمایشی
Menu

تقدیر از برگزارکنندگان نمایشگاه مجازی هفته پژوهش استان در دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری

تقدیر از برگزارکنندگان نمایشگاه مجازی هفته پژوهش استان در دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری


روز یک‌شنبه هفتم دی‌ماه 1399 از برگزارکنندگان نمایشگاه مجازی هفته پژوهش استان در دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری تقدیر شد.

روز یک‌شنبه هفتم دی‌ماه 1399 از برگزارکنندگان نمایشگاه مجازی هفته پژوهش استان در دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری تقدیر شد.

فلاحی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری در خصوص نمایشگاه مجازی هفته پژوهش در استان ضمن تشکر و قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه، بیان نمود: هماهنگی و همراهی شما بزرگواران پژوهش در فضای مجازی بسیار ستودنی است و نباید این کار بسیار مهم و خوب فراموش شود لذا دستاوردهای پژوهش باید از طریق مجازی همواره در دسترس مردم قرار گیرد.