نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA
اخبار

در مراسمی از برگزیدگان استانی بیست و سومین برنامه معلمان پژوهنده تجلیل شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه : دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه...

بازدید دفتر برنامه‌ریزی از دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای دستورالعمل گام شوم هدفمندی هوشمند ستاد کرونای استان


معاون‌ توسعه مدیریت و‌ منابع استانداری گفت: دانشگاه رازی با کار جهادی و‌ حمایت از واحدهای فناور در تأمین اقلام بهداشتی بسیار فعال عمل کرد.


بازدید دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری در راستای اجرای دستورالعمل گام سوم هدفمندی هوشمند ستاد کرونای استان در دستگاه‌های اجرایی