نسخه آزمایشی
Menu
اخباربرگزاري كارگاه مديريت بحران در دانشگاه پيام نور پاوه

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت بحران باحضور شوراها ودهیاران شهرستان ثلاث باباجانیدانشگاه پیام نور

جلسه چگونگي واگذاري آموزش جامعه هدف مديريت بحران (شوراي هماهنگي مديريت بحران ،شوراي شهروشهردارهاي استان ،سمن ها،دهياران وشوراي روستاها استان )در دفتر برنامه...

دوره آموزشي حقوق شهروندي و ترويج قانون گرايي با حضور جناب آقاي دكتر ستار عزيزي استاد برجسته حقوق و قائم مقام دبير كنگره علمي حقوق شهروندي  كاركنان استانداري...


در اين جلسه كه باحضور مهندس رحيمي برگزارشدضمن بررسي استراتژي هاي تجارت خارجي استان كرمانشاه گزارشي از تدوين برنامه هاي عملياتي اين طرح توسط مجري طرح ارايه...

در ابتداي اين جلسه معارف فلاحي مدير كل دفتر برنامه ريزي ضمن اشاره به زيرساختهاي توسعه اجتماعي استان كه منجر به تحول اقتصادي مي‌شود نقطه نظرات علمي و پژوهشي...