نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداري گفت: بايد به توسعه نگاه همه جانبه داشته باشيم و  توسعه با توجه به نيروي انساني محقق مي شود. به گزارش...
برگزاري كارگاه مديريت بحران در دانشگاه پيام نور پاوه

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت بحران باحضور شوراها ودهیاران شهرستان ثلاث باباجانیدانشگاه پیام نور

جلسه چگونگي واگذاري آموزش جامعه هدف مديريت بحران (شوراي هماهنگي مديريت بحران ،شوراي شهروشهردارهاي استان ،سمن ها،دهياران وشوراي روستاها استان )در دفتر برنامه...

دوره آموزشي حقوق شهروندي و ترويج قانون گرايي با حضور جناب آقاي دكتر ستار عزيزي استاد برجسته حقوق و قائم مقام دبير كنگره علمي حقوق شهروندي  كاركنان استانداري...


در اين جلسه كه باحضور مهندس رحيمي برگزارشدضمن بررسي استراتژي هاي تجارت خارجي استان كرمانشاه گزارشي از تدوين برنامه هاي عملياتي اين طرح توسط مجري طرح ارايه...