نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA
اخبار
جلسه چگونگي واگذاري آموزش جامعه هدف مديريت بحران (شوراي هماهنگي مديريت بحران ،شوراي شهروشهردارهاي استان ،سمن ها،دهياران وشوراي روستاها استان )در دفتر برنامه...

دوره آموزشي حقوق شهروندي و ترويج قانون گرايي با حضور جناب آقاي دكتر ستار عزيزي استاد برجسته حقوق و قائم مقام دبير كنگره علمي حقوق شهروندي  كاركنان استانداري...


در اين جلسه كه باحضور مهندس رحيمي برگزارشدضمن بررسي استراتژي هاي تجارت خارجي استان كرمانشاه گزارشي از تدوين برنامه هاي عملياتي اين طرح توسط مجري طرح ارايه...

در ابتداي اين جلسه معارف فلاحي مدير كل دفتر برنامه ريزي ضمن اشاره به زيرساختهاي توسعه اجتماعي استان كه منجر به تحول اقتصادي مي‌شود نقطه نظرات علمي و پژوهشي...

جلسه چگونگي برگزاري أجراي هفته پژوهش  در سالن معاونت هماهنگي اقتصادي برگزار شددر ابتداي جلسه نجفي گزارشي از روند چگونگي أجراي هفته پژوهش وفناوري ارائه...

شهسوار بسطامي معاون آموزش وپژوهش دفتر برنامه ريزي در خصوص برگزاري كلاس توجيهي بدو خدمت گفت :امسال كلاس توجيهي بدو خدمت را براي كاركنان استانداري وفرمانداري...

معارف فلاحي  مديركل برنامه ريزي ،تحول اداري ونوسازي در طَي بازديدي كه از دانشگاه رازي داشتند ضمن بازديد از مكان نمايشگاه هفته پژوهش وفناوري  كه دراذرماه...

٢٥ مهرماه بالغ بر ١٢٠ نَفَر از كاركنان استانداري كه دردوره مجازي بيمه اشخاص ثبت نام نمودند درازمون اين دوره را در مركز دانشگاه پيام نور شركت نمودند استقبال...

دومين جلسه نقد و نظر طرح پژوهش در سند توسعه تجارت خارجي كرمانشاه در سالن معاونت هماهنگي اقتصادي و منابع استانداري در روز دوشنبه برگزار گرديد. اساتيد جهاد...